MedSpeech

MedSpeech

MedSpeech är ett program utvecklat för digital diktering. Programmet är utvecklat för att på ett säkert sätt kunna stödja dikteringsprocessen på ett sjukhus eller på en vårdcentral. Programmet har i dag fler än 30 000 användare på sjukhus och privata vårdgivare i hela Sverige.

MedSpeech kan med fördel integreras direkt till journalsystemet. Det går att arbeta på två olika sätt med MedSpeech. Antingen kan läkaren spela in diktat som en sekreterare sedan skriver ut, eller så kan  diktatet direkt omvandlas till text då MedSpeech har stöd för strukturerad "Tal-till-journal".

Verksamheten väljer vilken av metoderna som ska användas. Olika delar av personalstyrkan kan använda olika metoder. Programmet är enkelt att arbeta med och erbjuder hög säkerhet och stöd för stora volymer av diktat. Programmet klarar av tusentals samtidiga användare.

Under 2007 genomgick MedSpeech en användarcertifiering från UsersAward. MedSpeech klarade av denna omfattande granskningsprocess föredömligt.

Nedladdningar

Relaterade länkar

Här finns andra länkar