AdvokaterAdvokat

Ricohs dikteringsprodukt och programvara erbjuder den perfekta lösningen för jurister på små, medelstora eller stora advokatfirmor, juridiska avdelningar eller domstolar.

Se en film om SpeechExec>> 

Jurister behöver dagligen hantera stora mängder korrespondens och dokumentation. Ricohs dikteringslösningar hjälper till att hantera arbetsbelastningen, minska de administrativa kostnaderna och öka effektiviteten och lönsamheten.

Bästa ljudkvalitet och 100 % säkerhet
Diktering sägs vara i genomsnitt minst sju gånger snabbare än att skriva. Inspelningsenheten Philips Pocket Memo eller den helt nya Philips SpeechAir med sin nya, unika 3D-teknik ger bästa ljudkvalitet i alla inspelningssituationer. Enheterna har ett skjutreglage, perfekt ergonomi för längre arbetsperioder, och toppmodern integrerad streckkodsläsare som gör det möjligt att enkelt länka klientdata till en inspelning genom att skanna en streckkod.

Speech Air erbjuder även WiFi- och Bluetooth-funktionalitet, en integrerad kamera och skärm med gorillaglas. Säkerhet och trygghet är väldigt viktigt. Philips Pocket Memo-serien och SpeechAir erbjuder filkryptering i realtid och ett PIN-kodlås för att skydda enheterna mot obehörig användning eller uppspelning av filer.

Ökad effektivitet och kortare ledtider för dokumentering
Tillsammans med programvaran SpeechExec för effektiv datahantering, eller den mobila molnbaserade dikterings- och taligenkänningslösningen SpeechLive, sker övergången från inspelning till textdokument snabbare än någonsin. Dikteringen kan skickas helt automatiskt till en assistent för utskrift, till en extern utskriftsbyrå eller till en programvara för taligenkänning som skapar utskrivna dokument nästan omgående. Inga långa ledtider eller väntan på att kassetten ska tas om hand av en assistent för utskrift. Programvaran kan installeras centralt och fungerar i olika miljöer.