Byggindustrin 

Effektivitet och noggrannhet är viktigare här än inom någon annan sektor. Därför kan ett väl fungerande arbetsflöde från det talade ordet till skriven text, stegvis förbättra kundrelationen, dokumentationen och rapporteringen. Projektmedlemmar och byggnadsprojektörer i synnerhet, har krav på sig att detaljerat dokumentera byggnationens framåtskridande och eventuella brister. Byggnationens framåtskridande, mötesanteckningar, dokumentation om omhändertagande av brister och rapporter som ska delas ut, arbetas ofta fram under inspektionsrundor på byggnadsplatsen. Den registrerade informationen ska sedan till kontoret för utskrift. När rapporten slutligen är klar, ska den skickas skriftligt till alla inblandade parter. Ricoh erbjuder skräddarsydda lösningar för anställda inom byggindustrin.

Skapa rapporter i agil realtid
Utan en professionell lösning är denna process mycket tidskrävande. Med den mobila dikteringslösningen för smartphone från Philips blir det mycket enklare och minimalt ansträngande. Philips röstinspelningsapp i kombination med den molnbaserade lösningen SpeechLive förvandlar smartphones till trådlösa digitala inspelningsenheter.

Inspektörer på byggarbetsplatser kan spela in information under pågående besök, när de fortfarande är på plats, eller på väg, och skicka den krypterade ljudfilen tillsammans med bildfiler direkt till kontoret. De behöver inte återvända till kontoret efter jobbet eller vänta till slutet på skiftet för att ”leverera” inspelningarna till en assistent för utskrift. Inspelningar kan tilldelas prioritet och automatiskt dirigeras till korrekt assistent för utskrift, samt sammankopplas till korrekt projekt. Kontoret tar emot filerna direkt i utskriftsprogramvaran och kan skapa textfilen eller protokollet omgående.

Om det inte finns någon assistent tillgänglig finns fortfarande möjligheten att få inspelningarna utskrivna via SpeechLive utskriftsservice eller via sofistikerad programvara för röstigenkänning. Slutförda dokument skickas via e-post och de finns tillgängliga på distans. Genom att minska stora delar av det administrativa arbetet kan handläggningstiden förkortas dramatiskt, kostnader minskas och kunderna blir gladare.