Försäkringsbolag 

Digital diktering är redan vanligt inom de medicinska och juridiska sektorerna. Det blir också alltmer populärt inom andra branscher, som exempelvis försäkringsbolag, allteftersom företag inser de stora fördelarna.

Skadevärderingsmän behöver ofta registrera uttalanden från vittnen, försäkringstagare och målsägare. Ibland sker dessa intervjuer på en olycksplats eller under utredarens hemresa, resa till kontoret eller andra arbetsplatser. Väl tillbaka hemma eller på kontoret måste inspelade redogörelser skrivas ut och justeras för hand, vilket gör det till en tröttsam och tidskrävande uppgift. Med Philips dikteringslösningar förenklas denna process till ett minimum.
Försäkringsbolag inom EU måste följa omfattande regleringar kring dokumentation enligt ett EU-direktiv som antogs 2008. Digital diktering erbjuder ett stort stöd och hjälper försäkringsbolag att följa lagstiftningen.

Flera sätt att skapa dokument
Försäkringstjänstemän kan välja mellan olika mobila dikteringsenheter, den helt nya Philips SpeechAir med pekskärm och funktioner för WiFi och Bluetooth, den digitala inspelningsenheten Philips Pocket Memo eller helt enkelt sin egen smartphone. Alla dessa enheter kan användas tillsammans med programvaran SpeechExec workflow eller Philips SpeechLive, som är en molnbaserad dikterings- och taligenkänningslösning. Båda ökar produktiviteten och ger användaren möjlighet att spela in, redigera och skicka dikteringsfiler från vilken plats som helst, när som helst. Philips är det enda företaget i världen som kombinerar så innovativa mobila lösningar med överlägsen programvara för digital inspelning, och banbrytande hårdvara.