Journalister 

Oavsett om du är en reporter, redaktör, författare eller arbetar inom PR, erbjuder digital diktering det absolut bekvämaste och snabbaste sättet att effektivt spela in stora mängder information, vilket ger dig möjlighet att fokusera på det som är viktigt.

Missa aldrig ett ord
Journalister är ofta upptagna yrkesmän som balanserar sin tid mellan att genomföra intervjuer, söka efter information, delta på presskonferenser och skriva artiklar eller rapporter. Vid intervjuer är det speciellt viktigt att varje ord fångas, och att ingen viktig information förloras så att citat kan återges korrekt. På grund av tidspress är det ofta inte möjligt att be en person svara på frågan två gånger, vilket gör det än viktigare att svaren har spelats in korrekt första gången.

Journalister älskar att skriva
Att skriva är oftast kärnan i journalistens kunnande och att samla stödjande information är många gånger en tröttsam uppgift. Digital diktering gör att de inte behöver bära med sig anteckningsmaterial och pennor för att snabbt kunna skriva ner information.
Med den bekväma inspelningsenheten Philips SpeechAir eller Pocket Memo, kan journalister spela in en utmärkt ljudkvalitet i farten. Det innovativa mikrofonsystemet i 3D garanterar bästa ljudresultat och säkerställer att alla ord fångas upp med kristallklar kvalitet och perfekt hörbarhet. Ett extremt hållbart Li-ion-batteri garanterar att enheten räcker hela dagen och inte slutar spela in mitt i en viktig intervju.