Kontakta ossSpeech Manager
Pär Bernström
par.bernstrom[at]ricoh.se
08-734 18 46

Project Manager
Magnus Langemar
magnus.langemar[at]ricoh.se
031-703 59 02

Product Specialist
Göran Lindström
goran.lindstrom[at]ricoh.se
08-734 18 83

Vi utvecklar innovativa lösningar

Det är viktigare än någonsin att lägga tiden på rätt saker. Idag söker alla branscher så effektiva lösningar som möjligt för att på bästa sätt ta vara på medarbetarnas specialistkunskaper. Digital Talhantering från Ricoh Sverige ger nya möjligheter att lyckas.

Som distributör för bl a Philips och danska Mirsk erbjuder Ricoh Sverige idag marknadens bredaste sortiment inom talhanteringslösningar.

Under många år har vi skapat specialanpassade lösningar för kunder inom rättsväsende, polismyndigheter, offentlig sektor samt för vården, t ex primärvård, sjukhus och landsting.

Nu kan vi även erbjuda taligenkänning med svensk allmän språkmodell, vilket öppnar helt nya marknader. Intressant för alla som på olika sätt dokumenterar och skriver mycket.