Polisen 

Man kan tro att poliser spenderar hela dagen ute för att skydda allmänhetens säkerhet, men en betydande del av deras tid spenderas faktiskt på kontoret. Många arbetsuppgifter består av att organisera dokumentation för domstolsärenden, fylla i formulär och lämna vittnesmål i domstol. Möjligheten att samla och dokumentera information är viktigt för polisen för att nå framgång i rättsprocessen. Därför är produktivitet och effektivitet av högsta vikt för att upprätthålla lag och ordning.

Överlägsen ljudkvalitet leder till ökad noggrannhet
Philips digitala dikteringsenheter sparar tid eftersom dokumentationen inte längre behöver skrivas ned på papper när man är på plats. I motsats till analog diktering behöver poliser inte längre vänta tills de kommer tillbaka till kontoret för att få sina kassetter utskrivna. Inspelningar kan skickas och bli utskrivna direkt av en assistent eller en programvara för taligenkänning, som t.ex. Philips SpeechLive.

Philips Pocket Memo eller Philips SpeechAir erbjuder helt överlägsen ljudkvalitet och perfekt ergonomi. Tillsammans med programvaran SpeechExec workflow kan dokument organiseras snabbare och enklare än någonsin tidigare. Med den molnbaserade dikteringslösningen Philips SpeechLive ges säker tillgång till hela dikteringsflödet till och med utanför kontoret.

Högsta säkerhet via datakryptering i realtid
Information om olika fall är strikt konfidentiell. Det är därför Philips erbjuder högsta säkerhetsåtgärder för att skydda användarnas inspelningar. Dikteringar krypteras i realtid och enheterna i sig skyddas med PIN-kod.

Fokusera på väsentligheter
Philips dikteringslösningar ger poliser som upprätthåller lag och ordning möjlighet att fokusera på deras huvudsakliga uppgift; att bekämpa kriminalitet. De hjälper till att höja produktiviteten genom att minska det administrativa arbetet. Rapporter skapas med oöverträffad hastighet och ökad precision.