Desktop 720-T Utskrift720 är en specialiserad utskriftsmaskin som hjälper din administratör att klara av riktigt stora arbetsbördor. Allt är designat för enkelhet; en LCDdisplay med stora siffror ger en bra översikt över bandets innhåll. Knappar som gör att du snabbt hittar rätt information. En fotkontroll ingår för möjligheten att arbeta hands-free. Dessutom kan du själv anpassa uppspelningshastigheten, volym- och tonnivån.

 

Viktigaste fördelar

• Snabbspolning bakåt till bandets början med självbackspolning

• Snabb tillgång till nästa jobbs början genom sök framåt och hoppa över funktioner

• LCD-display bandräknare visar information som lagrats på kassetten