Desktop 725-D DikteringDikterare och administratör kan förenas genom denna suveräna maskin som tillåter både inspelning och utskrift. Mikrofonen med fyra lägen kan fästas på bägge sidor av enheten, för individuell anpassning. Röstaktivering ger möjlighet till frihandsinspelning. Dessutom innebär en ljudkänslighetsomkopplare att du kan välja den optimala inspelningsnivån för ditt diktat. Registertonmarkerare kan både prioritera dokument

och innehålla specialinstruktioner. Vid avskrift visar en LCD-display all den information du behöver för att lätt kunna hantera ditt arbete.

 

Viktigaste fördelar

• Snabbspolning bakåt till bandets början med självbackspolning

• Snabb tillgång till nästa jobbs början genom sökning framåt och hoppa över funktioner

• LCD-display bandräknare visar information som lagrats på kassetten