Speech One FjärrkontrollMen den ergonomiska fjärrkontrollen kan du sköta alla funktioner och konfigurera knapparna och anpassas efter eget behov. En integrerad touch-sensor gör att användaren enkelt kan styra och navigera i olika program under inspelningen, utan att behöva växla mellan musen och mikrofonen.