Remote Device Manager 

Remote Device Manager är ett program som hjälper dig att centralt administrera all din Philips dikteringshårdvara.

• Central konfigurering och administration av dikteringsutrustningen
• Automatisk uppgradering av firmware säkerställer de senaste uppdateringarna
• Administrera hela maskinparken för enskilda personer, avdelningar eller hela organisationen
• Återställ inställningar centralt via fjärrstyrning
• Fjärrinställningar för platsoberoende konfigurering
• Sömlös integrering av Philips dikteringsenheter för bekväm fjärrstyrningåp