SpeechExecSpeechExec

Dikteringsprogrammet SpeechExec från Philips är ett flexibelt program för advokat, jurist, rättsväsende etc. Exec kan fås i tre olika nivåer beroende på kundens specifika behov och storlek. Exec finns även som SDK för integration med tex vårdsystem.

Se en film om SpeechExec här >> 

SpeechExec Pro – Utvecklad med fler funktioner och anpassningsmöjligheter, 10-50 användare, ej Citrix-kompatibel

SpeechExec Enterprise – SpeechExec Enterprise är en avancerad, professionell diktering lösning för större organisationer och kan anpassas vid installationen enligt kundens behovskrav av flöde och administration. Enterprise används med fördel vid stora dikterings volymer och när man önskar
samarbeta mellan olika kontor och orter.
SpeechExec Enterprise stödjer flera olika typer av inspelningsenheter (t ex Blackberry och Iphone) och kan användas i Citrix Access infrastrukturer och på Windows terminal server.
SpeechExec Enterprise länkar samman dikterare, sekreterare, chefer och
administratörer, vilket förenklar kommunikation, arbetsflöde och organisatorisk flexibilitet.
SpeechExec Enterprise jobbar över geografiska gränser, ansluter huvudkontor med dess dotterbolag, avdelningskontor med hemmakontor och mobila användare med deras sekreterare.