SupportVi erbjuder en kompetent teknisk support på både central och lokal nivå. Vårt rikstäckande nät av Center erbjuder en support baserad på personliga relationer och med specifik kännedom om varje kund och deras utrustning. Centralt kompletterar vi den med special kompetens, inte bara för att upprätthålla tillgängligheten, utan även för utbildning, rådgivning och teknisk konsultation.

Kundservice har öppet helgfri måndag-fredag 08.00-17.00.
Kontakta oss via telefon 0771-59 20 20 eller mail itservice@ricoh.se

RUTIN FÖR PHILIPS GARANTIANSÖKAN

Support

Ladda ned dokument och fyll i uppgifterna i slutet av dokumentet. Ta sedan ett foto på serienumret alternativt bifogar fakturan och mailar till talhantering@ricoh.se.
Ricoh kontrollerar om produkten ligger inom avtalad garantitid.

  1. Vid garanti så informeras kunden och en ny enhet skickas till den adress som har angivits nedan. Trasig enhet kasseras i elektronikåtervinningen.
  2. Om ej garanti så informeras kunden som får kassera enheten i elektronikåtervinning och beställa en ny produkt enligt vanliga beställningsrutiner.

GARANTI

Respektive tillverkares garantivillkor gäller, dock max 24 månader från leverans. Garantitiden räknas från fakturadatum, om ej annat angivits eller avtalats.

Information som måste anges för Garantiansökan

  • Fullständig beskrivning. Får ej endast skriva ”trasig” eller ”fungerar ej”
  • Adress måste anges dit en ersättningsprodukt skall skickas
  • Kontaktperson hos kund, namn och e-mail adress