Vårt ErbjudandeVi utvecklar innovativa lösningar

Det är viktigare än någonsin att lägga tiden på rätt saker. Idag söker alla branscher så effektiva lösningar som möjligt för att på bästa sätt ta vara på medarbetarnas specialistkunskaper. Digital Talhantering från Ricoh Sverige ger nya möjligheter att lyckas. Våra innovativa dikteringslösningar har inneburit en revolution både inom svensk sjukvård som inom advokat och juristväsendet och istället för att fastna i gammaldags administration kan läkare och advokater och dess administratörer istället ägna mer tid åt sina patienter och klienter.

Som distributör för bl a Philips och Mirsk erbjuder Ricoh Sverige idag marknadens mest avancerade produkter inom Digital Talhantering. Våra specialanpassade programvaror gör dig helt oberoende av onödig pappershantering och kassettband. Din nya digitala mobilitet sparar viktiga arbetstimmar varje dag och på talhantering.se hittar du övergripande presentationer av områden där talhanteringslösningar är en given framgångsfaktor.